מאמרים של: ASAF

צ'קים ללא כיסוי

הגבלת חשבון – מה זה אומר? הגבלת חשבון עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי התשנ"ב-1992 יוצרת 2 השלכות עיקריות על ניהול

סחירות צ'קים והגבלת סחירות

תשלום בצ'ק כמוהו כתשלום במזומן. כאשר צ'ק אינו מכובד ע"י הבנק, מקבל הצ'ק יכול לתבוע את סכומו בלשכת הוצל"פ בהליך

צ'ק חוזר והסיבות להחזרתו

צ'ק חוזר צ'ק חוזר הינו צ'ק, שהוצג לתשלום ע"י הבנק בו הופקד (הבנק המציג), אך לא כובד ע"י הבנק שמשלם