בדרך לביצוע הלוואה – מידע שחשוב לדעת

כמעט כל בעל עסק או חברה נדרש להלוואה בשלב מסוים, אם בפתיחת העסק ואם במהלך תפעולו. הלוואה היא למעשה עסקה, שבה המלווה משאיל ללווה סכום כסף כלשהו (שנקרא קרן). ההלוואה מתבצעת על פי תנאים שנקבעו וסוכמו מראש על ידי שני הצדדים, כשהתנאים המרכזיים הם משך הזמן של החזרת הכסף למלווה ושיעור הריבית. הלוואות רבות מתבצעות באמצעות הבנקים, אך כיום ניתן להשיגן בתנאים נוחים יותר ובתהליכים מקוצרים ופשוטים יותר באמצעות חברות מימון וגופים אחרים.

בנאוי גרופ אנו מבצעים מגוון הלוואות בתנאים גמישים ונוחים:

הלוואה לטווח קצר או הלוואת גישור  –בדרך כלל מדובר בהלוואה הניתנת לטווח של מספר חודשים. לרוב זו הלוואה שנדרשת על מנת לבצע גישור כגון שחרור סחורה באופן מיידי או ביצוע רכישה/ עסקה שללווה אין כסף נזיל עבורה באותה עת, אך יש לו כספים עליהם הוא מסתמך לצורך החזר ההלוואה תוך זמן קצר.

הלוואה לטווח בינוני – הלוואה לטווח של חצי שנה עד 3 שנים לערך, המשמשת למימון כל סוג של עסקה או רכישה, החל מיוזמות נדל"ן, תשלומים שוטפים, רכישת ציוד, יבוא סחורה וכיו"ב. כך לדוגמה מתבצעת הלוואה כזו - חברה המקבלת מימון מנאוי גרופ מספקת בתמורה המחאות לטווח של בין 60 יום לחצי שנה, ומקבלת את תמורת ההלוואה בניכוי הריבית בדרך של העברה בנקאית\צ'ק להפקדה ביום ערך העסקה. החזרי התשלומים של החברה נפרעים לחלוטין לאחר כ-180 יום. ניתן להשתמש באותה תצורה למתן הלוואה לטווח של 3 שנים.

הלוואה כנגד שעבודים ובטוחות -  אנו מספקים הלוואות כנגד שעבודים של מקרקעין, נכסים או מניות, ו/או כנגד בטוחות אחרות.

בנאוי גרופ אנו מאפשרים ללקוחותינו לקבל הלוואות בתנאים המיטביים, בהתאמה למצבם הפיננסי. שירות המימון  שלנו מאופיין בגמישות, יעילות ומהירות, תוך שמירה על יושרה ודיסקרטיות.